Marco Samuel fabuš

« Späť na zoznam


doktorand
University of Oxford

Môj profil

Som doktorandom na St. John's College v Oxforde, v odbore Rozvoj analytických metód a nových klinických nástrojov využívajúce multimodálne neurofyziologické zobrazenia.

Úspech podľa mňa je

Úspech je podľa mňa dosiahnutie toho, že človek už nemusí rozmýšľať nad tým, odkiaľ jeho šťastie príde. Teda, to znamená, že človek vie, že má stabilný príjem, stabilné vzťahy, pozíciu a je spokojný sám so sebou. To pre mňa znamená úspech.

Moja najväčšia motivácia

Moja najväčšia motiváciou je aplikovať to, ako rozmýšľam a to, čo viem na pomoc tejto spoločnosti. Napríklad pracujem v rámci klinického výskumu a celé je to o tom zlepšiť životy pacientov a zdravotníctvo v budúcnosti.

Moje najväčšie životné poučenie

Moje najväčšie životné poučenie je v prvom rade dôležitosť emócií a pocitov, nie len racionality, najmä vo vzťahoch s ostatnými ľuďmi, či už v profesionálnom alebo personálnom živote. Druhým životným poučením je, že niekedy ozaj platí „menej je viac“ a naozaj si treba aj popri práci vedieť oddýchnuť. Tým, že si človek oddýchne je celkovo viac produktívny.

Moje najväčšie životné prekážky

Medzi moje najväčšie životné prekážky je a vždy bolo vedieť zapadnúť do spoločnosti. Tým, že niekedy nerozumiem sociálnym vzťahom je pre mňa ťažšie budovať si vzťahy. Napriek tomu sú pre mňa vzťahy s blízkymi veľmi dôležité.

Moja aktuálna výzva

Som doktorandom klinických neurovied na univerzite v Oxforde a chcem sa hlásiť na urýchlený kurz medicíny, kde človek vyštuduje medicínu za obdobie 4 rokov.

Moje odporúčania na úspech

Moje dve hlavné odporúčania sú:
1. Človek by mal robiť to, čo ho baví. Znie to ako veľké klišé, ale keď človek robí to, čo ho baví, tak si ani nevšimne koľko času do toho dal. Vždy je to mix toho, čo človeka baví a energie a úsilia, ktoré do toho vložil.
2. Čokoľvek, čo človek robí, by malo nejakým spôsobom zlepšiť život ľudí okolo neho, spoločnosti, budúcnosti alebo aspoň samého seba.

« Späť na zoznam