Petra Špaková

« Späť na zoznam


Marketing Trainee a Digital Content Creator
Fashion Business

Môj profil

Volám sa Petra Špaková, mám 22 rokov a pochádzam z východného Slovenska. Vyštudovala som bakalársky stupeň na francúzskej vysokej škole Mod‘ Spe Paris Central Europe, konkrétne študijný program Produktový manažér a zároveň aj bakalársky stupeň na Ekonomickej univerzite v Bratislave, konkrétne študijný program Financie, Bankovníctvo, Investovanie. Počas štúdia som aktívne spolupracovala na módnych prehliadkach, stážovala som u slovenského módneho návrhára Fera Mikloška a taktiež som určitý čas pôsobila ako brandový stratég pre značku vyrábajúcu kašmírové šály vo Francúzsku, konkrétne v Marseille. V Marseille som absolvovala aj letnú školu politickej ekonómie. Momentálne sa venujem štúdiu na inžinierskom stupni, študijnému programu Medzinárodné financie a zároveň pracujem ako Digital Content Creator a ako Marketingová stážistka pre 2 spoločnosti.

Úspech podľa mňa je

Úspech definujem ako abstraktný pojem, ktorý každý človek vníma svojimi individuálnymi očami. Je to dosiahnutie vízie, ktorú si stanovím a postupným dosahovaním čiastkových cieľov dôjde k jej naplneniu.

Moja najväčšia motivácia

Mojou najväčšou motiváciou je spokojnosť. Nájdenie spokojnosti pre mňa znamená budovanie autentických vzťahov a cieľov v súlade s Vaším najpravdepodobnejším ja. Ak sú Vaše potreby naozaj uspokojené prostredníctvom zdravých vzťahov a životného štýlu, ste schopní pracovať na svojom vrchole a naplno sa venovať tomu, čo Vás napĺňa. Keď sledujete to, čo chcete, obohatí to Váš život a aj životy ostatných. Samozrejme všetko si vyžaduje určitý čas, odhodlanie a jasnosť účelu. Všetci sme schopní dosiahnuť veci, o ktorých snívame, musíme sa len rozhodnúť, že sa budeme venovať týmto cieľom so všetkým, čo máme.

Moje najväčšie životné poučenie

Som zástancom myšlienky, že nemožná cesta je iba tá, ktorou sa nevydáme. Nebáť sa skúsiť niečo nové, čo možno na prvý pohľad vyzerá nereálne. Práve neistota je faktor, ktorý by nás mal hnať vpred v spoznávaní niečoho neznámeho. Aj keď daný cieľ nesplníme, istotne nás ten proces svojím spôsobom obohatil.

Moje najväčšie životné prekážky

Za moju najväčšiu životnú prekážku by som označila časovú tieseň. Veľakrát som chcela byť na piatich miestach naraz a samozrejme tento stav nie je reálny. V takýchto situáciách zohráva dôležitú úlohu práve dobrý časový manažment a stanovenie si priorít. Iba tak sme schopní dosiahnuť konsenzus a balans v osobnom a profesionálnom živote.

Moja aktuálna výzva

Mojou výzvou je aj naďalej rozvíjať svoje schopnosti a spojením štúdia s praxou nadobudnúť nové kompetencie. Snažím sa byť predovšetkým otvoreným a flexibilným človekom.

Moje odporúčania na úspech

Je veľmi dôležité, aby bol človek otvorený prijímať stimuly z okolitého prostredia, adaptoval sa a rozširoval si svoje obzory. Práve to je určite veľký benefit najmä v súčasnom svete a to akéhokoľvek biznisu.

« Späť na zoznam