Ing. Tomáš Gajdoš

« Späť na zoznam


Lead Accountant
Adient Slovakia s.r.o.

Môj profil

Pochádzam z Liptova, kde som strávil prevažnú časť svojho života. Celý život som sa venoval športu - aktívne som sa venoval futbalu. Keďže som plánoval svoj život stráviť na Liptove, videl som veľký potenciál v oblasti cestovného ruchu, preto som sa jeho štúdiu venoval aj na vysokej škole - bakalárske štúdium som absolvoval na Slezskej univerzite v Opave a inžinierske štúdium som dokončil na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Popri práci som pracoval, či už to boli letné brigády v UK, WAT program v USA a počas posledných 2 rokov, ako asistent na finančnom oddelení spoločnosti DHL Ocean and Air Freight. Po absolvovaní vysokej školy som začal pracovať v spoločnosti Adient ako junior účtovník a následne som sa cez niekoľko pozícií dostal na pozíciu Team Leadera a momentálne pracujem ako Lead Accountant účtovníckého tímu.

Úspech podľa mňa je

Je ťažké zadefinovať úspech ako taký, pre každého jedného z nás znamená úspech niečo iné. Pre mňa osobne úspech znamená rovnováhu vo všetkých sférach života. Ide o akúsi harmóniu medzi pracovným životom a osobným životom.

Moja najväčšia motivácia

Neustále sa posúvať vpred po všetkých stránkach. Sám sa považujem za typ, ktorý si kladie stále nové ciele, či už sa to týka práce alebo športu, ktorý bol a je neoddeliteľnou súčasťou môjho života.

Moje najväčšie životné poučenie

Človek by sa nemal podceňovať, ale naopak, stále sa snažiť vystupovať zo svojej komfortnej zóny.

Moje najväčšie životné prekážky

Pre mňa to boli spočiatku obavy zo zlyhania, každú prekážku v živote ale treba brať ako príležitosť posunúť a učiť sa.

Moja aktuálna výzva

Rozvíjať sa naďalej v oblasti people managementu.

Moje odporúčania na úspech

Určite pracovitosť a preberanie zodpovednosti. Aj keď niekedy niečo nevyjde, treba sa z toho poučiť a odraziť vpred.

« Späť na zoznam