Jaroslav Petík

« Späť na zoznam


Finančný analytik, výkonný a finančný riaditeľ v spoločnosti Menert s.r.o.
Menert s.r.o.

Môj profil

Finančný analytik, konzultuje finančné zdravie podnikov, zastáva post výkonného a finančného riaditeľa v spoločnosti Menert s.r.o. a vo voľnom čase sa venuje tradovaniu zahraničných mien. Expertíza v praxi je viac ako 20 rokov.

Úspech podľa mňa je

Úspech je pre mňa znamená dosiahnutie cieľa. Vtedy človek pociťuje spokojnosť, niekto to nazýva šťastím.

Moja najväčšia motivácia

Dosiahnutie cieľa pozostáva v dosiahnutí viacerých cieľov v osobnom a pracovnom živote. Moja úspešnosť ovplyvňuje, minimálne v pracovnej oblasti, život stoviek ľudí. Ak neuspejem ja, veľké množstvo ľudí príde o prácu, následne o strechu nad hlavou a to je len krok ku tragédii. Vyhnutie sa tejto situácii ma motivuje zrejme najviac k tomu, aby som bol úspešný.

Moje najväčšie životné poučenie

Akokoľvek sa človek v živote snaží, nikdy nemôže očakávať splnenie cieľa na 100%, ale snažiť sa o to musí. Človek nemôže ostať po čiastkovom, resp. dočasnom neúspechu naladený negatívne, treba sa "otriasť" a pokračovať ďalej. Ak sa človek vzdá po každom neúspechu a to sa týka ktorejkoľvek oblasti ľudského života, nikdy úspešným nebude a to je najväčším ponaučením získaným empirickou skúsenosťou.

Moje najväčšie životné prekážky

Ja som začal štúdium na EU v roku 1990 a celé štúdium som teda absolvoval po roku 1989, uvedene považujem za veľkú výhodu, nakoľko ako ekonóm som nezažil éru socializmu. Uvedené však spôsobilo zároveň veľký rozdiel medzi mojim myslením a myslením ľudí, ktorí sa stali mojimi spolupracovníkmi v prvých zamestnaniach. Rozdiel bol spôsobovaný tým, že myslenie ľudí nebolo nastavene na nove trhové podmienky a preto často prijímali zle rozhodnutia a ja ako mladý ekonóm som nemal v kompetencii ich rozhodnutia meniť, čo mi spôsobovalo značnú frustráciu. Tuto prekážku som prekonal až v čase môjho kariérneho postupu do manažérskej pozície, kedy bolo rozhodovanie už postavene iba na mne alebo na kolektívnom rozhodnutí v ktorom som však mal možnosť spolurozhodovať. Ďalšou prekážkou sa mi stala snaha ľudí získať rýchlo a ľahko väčšiu sumu finančných prostriedkov formou odpredaja podielov vo fungujúcich spoločnostiach v ktorých som bol majetkovo účastný.
S takýmto konaním som nebol a nie som doposiaľ stotožnený.

Moja aktuálna výzva

Aktuálne zvažujem využiť moje skúsenosti získavane od roku 1995 pre SR v oblasti finančného riadenia so zameraním na daňovo-odvodovú reformu. Komplikovanosť a neprehľadnosť aktuálne "fungujúceho" systému je podľa môjho názoru dostatočne veľkou výzvou byť motivovaný urobiť v tejto oblasti potrebné zmeny.

Moje odporúčania na úspech

Podľa môjho názoru musí byť človek v mojej profesii dostatočne vzdelaný a mať dostatočne skúsenosti, aby mohol byť prínosom v riadení firiem. Preto jediná cesta je vzdelávanie sa a úspech sa už nejakým spôsobom dostaví.

« Späť na zoznam