Dalibor Cicman

« Späť na zoznam


CEO
GymBeam

Môj profil

https://www.linkedin.com/in/dalibor-cicman/?originalSubdomain=sk

Úspech podľa mňa je

Pre každého jednotlivca súbor rozličných subjektívnych očakávaní a rozsahu ich naplnenia.

Moja najväčšia motivácia

V práci je to poznanie. Dennodenné čelenie novým výzvam, nastavovanie ich obtiažnosti tak, aby to bol krok vpred a na koniec okrem endorfínov z úspešného dokončenia som mal ja užitočné vedomosti do budúcna, ktoré ma posilnia.

Moje najväčšie životné poučenie

Dôležitosť správnej alokácie energie do činností, ktoré mi dávajú zmysel, hlavne z dlhodobého hľadiska. Neinvestovanie energie do veci na ktoré nemám žiaden dopad.

Moje najväčšie životné prekážky

Neuvedomujem si prekážky, ktoré by ma zásadnejšie obmedzovali alebo som ich označil za najväčšie životné prekážky. Mám obrovské šťastie, že mám skôr veľké množstvo adekvátnych výziev.

Moja aktuálna výzva

Udržať systematickosť a motivovanosť tímov v rýchlo rastúcej a už relatívne veľkej firme.

Moje odporúčania na úspech

Pracovný úspech prichádza po dlhej, tvrdej a často aj nudnej práci a sebavzdelávaní. Je potrebné si nastaviť dlhodobo udržateľný systém a návyky.

« Späť na zoznam