Vladislav Sochanič

« Späť na zoznam


doktorand, projektový manažér a spoluvlastník novovzniknutého startupu
Ekonomická univerzita v Bratislave, fakulta podnikového manažmentu/startup Humidef s.r.o

Môj profil

Pochádzam z východného Slovenska, bakalársky stupeň som vyštudoval na Prešovskej univerzite v Prešove (v odbore Manažment ľudských zdrojov), inžinierske štúdium som absolvoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore Ekonomika a manažment podniku a Personálny manažment. Počas môjho štúdia na vysokej škole som prešiel rôznymi pracovnými pozíciami - čašník, umývač riadu, headhunter až som sa dostal do neziskového sektora. Tam som pôsobil (okrem iného aj) ako projektový manažér. Viedol a spolupracoval som na charitatívnych, vzdelávacích i odborných projektoch na národnej i medzinárodnej úrovni. Myslím, že aj vďaka výchove, ktorú som v detstve mal („v prvom rade sa musíš spoľahnúť sám na seba a niesť za svoje činy zodpovednosť“), som si vypestoval veľmi silný cit pre detail, spravodlivosť a zodpovednosť. Posledné roky som sa začal aktívne zaujímať aj o psychológiu, ktorú využívam tak v podnikaní, ako aj vo výučbe svojich predmetov na univerzite. Mojim životným mottom, ktoré mám dokonca aj vytetované na svojom tele, je "cestu si nájdem, alebo spravím", avšak keď som mal 22 rokov, zažil som kvôli nadmernej práci vyhorenie, ktoré ma však určitým spôsobom aj posunulo dopredu - musel som nájsť sám seba. Aj z tohto dôvodu vychádza moje presvedčenie, že človek by si okrem svojich cieľov mal nájsť aj sekundárne činnosti, ktorého by ho mali napĺňať a udržiavať v jeho živote akúsi rovnováhu. Ja som niečo takéto našiel napr. v cestovaní, fotení alebo hraní na gitare, pri ktorom sa viem uvoľniť a zabudnúť na všetok stres okolo mňa.

Úspech podľa mňa je

Keď dosiahnem, naplním svoju víziu. Keď sa viem aktívnou prácou na sebe neustále zlepšovať a napredovať. Je potrebné poznať, že malé ciele vedú k väčšiemu úspechu.

Moja najväčšia motivácia

Niečo citeľné na tomto svete zanechať. Ak Vám niekto povie, že sa to nedá, je nutné neodvrátiť sa od toho, ale ísť (ako sa častokrát vraví) aj hlavou proti múru.

Moje najväčšie životné poučenie

Minulosť sa nedá zmeniť, budúcnosť sa nedá nalinkovať. Nie vždy veci, ktoré máme naplánované, vyjdú podľa našich predstáv. Je treba hrať iba s tými kartami ktoré držíme v rukách a nebáť sa sklamania, ktoré je súčasťou nášho fungovania.

Moje najväčšie životné prekážky

Vždy sa nájde niekto, kto Vás bude podceňovať (v škole, práci a pod.) a hádzať Vám prekážky pod nohy. Častokrát je najťažšie vysporiadať sa s takýmito ľuďmi a ukázať im, že máte silnú vôľu a podceňovanie si neberiete k srdcu.

Moja aktuálna výzva

Mojou najväčšou aktuálnou výzvou je, aby som napomohol k efektívnemu rozmachu startupu, v ktorom momentálne pôsobím, s čím sa spája ďalšia, veľmi dôležitá výzva - nájsť vhodných sponzorov, ktorých by nadchla naša myšlienka a ktorí by boli ochotní na ňom participovať.

Moje odporúčania na úspech

Myslím že častokrát to je o tom, aby sme mysleli vlastnou hlavou a používali aj "laický" rozum. Ak Vám niekto povie, že sa niečo nedá, je dôležité necúvnuť a veriť sebe a svojim schopnostiam, pretože ani chodiť nás nikto neučil a pozrite - každý z nás to dokázal sám (aj za cenu, že niekoľkokrát spadol na zadok). Slová ako "nedá sa" už zničilo veľmi veľa snov a cieľov, ale málo kto si uvedomuje, že nikto nebude žiť náš život za nás.

« Späť na zoznam