Petra Nagyová Džerengová

« Späť na zoznam


spisovateľka, vydavateľka
Verbarium s.r.o.

Môj profil

nar. 3. 3. 1972, venujem sa písaniu kníh pre dospelých i deti, ako aj vydávaniu kvalitných detských kníh z celého sveta.
Viac o mne: www.nagyova-dzerengova.eu, viac o knihách: www.verbarium.sk

Úspech podľa mňa je

Byť spokojný so svojím životom.

Moja najväčšia motivácia

Sprevádzať moje deti životom čo najdlhšie.

Moje najväčšie životné poučenie

Nič neber ako istotu, zo dňa na deň sa to môže bez upozornenia zmeniť. Preto uznávam heslo Carpe diem, ale nie v zmysle užiť si deň, ale prežiť ho naplno.

Moje najväčšie životné prekážky

Neviem... beriem veci, ako prichádzajú a snažím sa s nimi vyrovnať najlepšie ako viem. Keď stratíte niekoho blízkeho, zrazu pochopíte, že voči absolútnosti večnosti sú životné prekážky vždy len relatívne.

Moja aktuálna výzva

Napísať dobrú knihu pre tínedžerov, ktorú som sľúbila mojej staršej dcére.

Moje odporúčania na úspech

Som spisovateľka a keď sa ma pýtajú na recept, odpovedám slovami Karla Čapka: Na zadku. Jednoducho, písanie je otroctvo tela, i keď sloboda duše. A tuším je to tak aj pri iných činnostiach. Jednoducho, pracovať, pracovať a pracovať. Ale, samozrejme, popritom nezabúdať na vzťahy a rodinu, to je dôležitejšie ako akýkoľvek úspech v práci.

« Späť na zoznam