Ivica Radová, Mgr.

« Späť na zoznam


Tréner
ŠpMNDaG, IKA Florbalová Školička

Môj profil

Povolaním som pedagóg. Pôsobím na škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium ako učiteĺ telesnej výchovy. Popoludní ako tréner v IKA Florbalová Školička https://m.facebook.com/IKA.florbalovaskolicka/ kde sa venujem našim deťom od 6 do 16 rokov .

Úspech podľa mňa je

Naplnenie cieĺov za daných podmienok .

Moja najväčšia motivácia

Deti.
Objaviť u každého z nich potenciál pre šport a rozvíjať ho prirrodzene v rámci každého možností a schopností .

Moje najväčšie životné poučenie

Nebáť sa presadiť sa .

Moje najväčšie životné prekážky

Nepokúsiť sa prekonať sám seba.

Moja aktuálna výzva

Zapáliť čo najviac detí pre športovanie vo všeobecnosti a hĺadať talenty pre florbal, "púšťať lastovičky" pre profesionálne florbalové kluby.

Moje odporúčania na úspech

Byť sám sebou, ísť za svojím snom a premeniť ho v úspech - chceme hrať pekný moderný florbal a to chce výkonnostne na sebe pracovať.
Polovica úspechu sa tvorí už na tréningoch počas celej sezóny. Medailovému umiestneniu predchádza pravidelná dochádzka na treningy, záujem, chcenie zlepšovať sa a učiť nové, veľa sebazaprenia , disciplína rešpekt , hrať tímovo a fair play. Cez šport sa formujú vôľové vlastnosti , uči nás zvládať emócie pozitívne aj tie negatívne. Úspech je, keď hráš srdcom a s pokorou , hráš tak, aby si mal predovšetkým dobrý pocit a radosť z hry a si oporou pre tim .... to sa snažim deťom vštepovať.

« Späť na zoznam