Helena Woleková

« Späť na zoznam


správkyňa nadácie
SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Môj profil

Helena Woleková (69) je správkyňou nadácie SOCIA, ktorá podporuje rozvoj nových sociálnych služieb. V neziskovom sektore pracuje od roku 1995, keď definitívne ukončila svoju politickú činnosť a pôsobenie na vysokých štátnych pozíciách. . Bola členkou a neskôr hovorkyňou Grémia tretieho sektora na prelome tisícročí. V súčasnosti je členkou Rady vlády pre MNO, pracuje ako konzultantka pre neziskový sektor a reformu systému sociálnych služieb .

Úspech podľa mňa je

Keď človek robí to, čo ho baví a robí to najlepšie ako vie..
Keď sa obklopí ľuďmi s rovnakým postojom k životu.
Keď "nebojuje" s konkurenciou, ale prekonáva sám seba.
Keď je stále v hre..

Moja najväčšia motivácia

Napĺňať misiu našej nadácie, nemeniť ju účelovo ani v "ťažkých" časoch.
Ovplyvňovať robenie verejnej politiky, byť pri tom.
Dokázať, že ľudia si vedia riadiť svoj život a život svojej komunity, keď používajú zdravý rozum a prirodzené právo.

Moje najväčšie životné poučenie

Sloboda a demokracia sú hodnoty, za ktoré treba bojovať každý deň.

Moje najväčšie životné prekážky

Moje vlastné "nedokonalosti".

Moja aktuálna výzva

Založiť sieť centier včasnej intervencie pre rodiny, ktorým sa narodilo dieťa s postihnutím alebo vývojovou poruchou, viesť rodinu k prijatiu tohto dieťaťa a postaviť vzťahy v rodine na novom hodnotovom základe.
Zatvoriť pár starých kaštieľov, v ktorých sú umiestnené deti, ženy a muži so zdravotným postihnutím a otvoriť im bránu do reálneho života medzi nami.

Moje odporúčania na úspech

Pracovať, pracovať, pracovať.

« Späť na zoznam