Peter Galamboš

« Späť na zoznam


Senior Project Manager
Dell Technologies Inc.

Môj profil

Pracujem v medzinárodnej spoločnosti na finančnom oddelení v Bratislave. Počas kariéry som prešiel rôznymi pozíciami, aktuálne už niekoľko rokov pracujem na globálnych projektoch so zameraním na automatizáciu, zjednodušovanie procesov a implementáciu finančných systémov. Popri hlavnej pracovnej náplni koordinujem vzdelávacie aktivity v sektorovej asociácii Business Services Centre Forum, ktorá zastrešuje takmer 33000 zamestnancov centier podnikových služieb (business centrá)

Úspech podľa mňa je

Schopnosť napĺňať svoje ciele. Dôležitým faktorom je aj spolupráca s úspešnými ľuďmi, ktorí nás môžu viac posunúť k vlastným úspechom. V riadiacich funkciách je potrebný úspech celého tímu ľudí. Tím pomáha k úspechu riadiacich pracovníkov a zároveň aj celej spoločnosti.

Moja najväčšia motivácia

Dosahovať svoje osobné ciele a pomáhať realizovať ciele spolupracovníkov a zákazníkov.

Moje najväčšie životné poučenie

Počúvať doporučenia a názory svojho okolia, ale robiť v správnom čase vlastné rozhodnutia.

Moje najväčšie životné prekážky

Dokončiť technologické riešenie, ktoré zefektívni a zautomatizuje viacero činností v rámci našej firmy.

Moja aktuálna výzva

Ľudia nerozmýšľajúci v širších súvislostiach alebo demotivovaní ľudia. Každá prekážka sa dá ale zdolať.

Moje odporúčania na úspech

Buďte pozitívne naladení, robte veci, ktoré vás bavia a obklopte sa tými správnymi ľuďmi

« Späť na zoznam