Daniel Abrahám

« Späť na zoznam


konzultant pre business development a oblasť publicity, zakladateľ Effectivity POWERED BY PUBLICIS, majiteľ RELATIONS pr agentúry, otec a hobby športovec
marketing, komunikácia, médiá a publicita, business development

Môj profil

manžel Zuzky, otec Davidka, šéf super agentúrneho teamu, hobby pilot, hobby cyklista, hobby bežec, hobby plavec

Úspech podľa mňa je

produktom pracovitosti, cieľavedomosti a rozhodnutia nepripustiť neúspech

Moja najväčšia motivácia

sa v čase mení, tak ako človek dospieva. Úplne iná bola keď som začal podnikať - hlavne to bolo o získaní si rešpektu v rodine a medzi priateľmi, úplne iná je dnes po 15-tich rokoch keď som prerástol všetky moje prvotné ciele. Aktuálne je to najmä pocit, že je tu veľa priemerných až podpriemerných riešení v mojej branži a ja som presvedčený, že špičkové služby si viac ako kedykoľvek predtým získajú svoj podiel na trhu. Že top ľudia v top teamoch dnes dokážu získať priestor na realizáciu delivery pre top klientov, ktorí ocenia top riešenia a neuprednostnia business as usual.

Moje najväčšie životné poučenie

Povedal by som, že aj to sa v čase mení, aktuálne je to "ži v prítomnosti, vedome a naplno"

To som v minulosti nerobil.

Moje najväčšie životné prekážky

Strach - je jediná prekážka pre dosiahnutie cieľa - nenechať sa vystrašiť - lebo ľudia bohužiaľ vo veľkej miere žijú v strachu. Od kedy sa zobudia, až kým idú do postele.

Moja aktuálna výzva

Zúročiť rokmi vyskladaný TOP team a získať klienta, ktorý je vyzývateľ vo svojom segmente a bude mať chuť sa tak aj chovať.

Moje odporúčania na úspech

s úsmevom na tvári všetko sa podarí, a keď niečo nejde, makaj viac.

« Späť na zoznam